Oddlužení


Oddlužení!  Přerostly vám splátky půjček přes hlavu?

Takovou situaci je dobré vyřešit, co nejdříve! Pokud jste se neúměrně zadlužili a své závazky nezvládáte splácet, máte dvě možnosti – úvěry refinancovat nebo vyhlásit oddlužení tzv. osobní bankrot. Pokud jste pracovně aktivní, nebo máte pravidelný příjem, ale už příliš dluhů, ani přesto ve většině případů není vhodné vzít si úvěr na splacení předešlých. V mnoha případech právě tento způsob bývá začátkem dluhové spirály, kdy člověk v podstatě vytlouká klín klínem. V následujících pěti letech od okamžiku zjištění úpadku a povolení jeho řešení oddlužením prostřednictvím místně příslušného soudu, nastane situace finanční kázně a v první řadě sjednocení všech závazků do jedné splátky, jehož výše je určená zákonem. V okamžiku, kdy se člověk s těmito problémy potýká, vydělává v podstatě jen na úhradu splátek již existujících dluhů, právě proto je naprosto nezbytné svou situaci začít řešit okamžitě. Jakékoliv odkládání problémů, které jste si dluhy způsobily, se později negativně odrazí na tom, že vaše dluhy narostou o úroky z prodlení, exekuce a v některých případech se také tato situace odrazí na zdravotním stavu a nejen vaše finanční situace se ještě zhorší.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vyberte produkt

Telefon

Vaše zpráva

Oddlužení! Jak začít?

  1. Je důležité si vypracovat co nejpřesnější evidenci o tom, komu kolik dlužíte.
  2. Vyvarujte se chyby refinancování svých úvěrů. To znamená, že si vezmete nový úvěr na splacení všech předchozích za lichvářských podmínek. Sice vám přinesou takovou výši měsíční splátky, která bude s ohledem na vaše příjmy snesitelná, ale doba splácení a celková splacená částka se opravdu zvýší, v některých případech až několikanásobně nehledě na to, že novým úvěrem klient nemusí uhradit všechny své závazky, buď pro nedostatečnou výši nového úvěru, nebo opomenutím některého dluhu.
  3. Zkuste se s úvěrovými společnostmi domluvit na odkladu splátek, i přes to, že se může stát, že budete odmítnuti. I pokus o domluvu vás nic nestojí a je možné, že se v nepřeberném množství úvěrových společností a bank najde taková, která vám vyjde vstříc.
  4. Kontaktujte naše poradce, kteří vám pomohou dát vaše dluhy do pořádku, díky institutu oddlužení, dle insolvenčního zákona.

 Osobní bankrot znamená oddlužení dle insolvenčního zákona

Oddlužení – jde o pětiletý proces, který vám může pomoci začít nový život. V konečném důsledku vás osobní bankrot zbaví podstatné části dluhů. Soud toto řízení zahájí na vlastní návrh. Není to však jednoduché a posuzování vaší situace je poměrně přísné. Pokud jste na takový bankrot zralí, je nezbytné, aby vám v celém řízení pomohl odborník, oddlužovací specialista nebo zdatný finanční poradce. Po novele insolvenčního zákona platné od 1. 7. 2017, je za právní projednatelnost návrhu zodpovědný zpracovatel tohoto návrhu.

V případě, že nejste schopni řešit svou finanční situaci a volíte raději další půjčku, nechte si alespoň po telefonu zdarma zanalyzovat svoji finanční situaci zde a nechte si od nás pomoci.