Proč a jak Vás můžeme oddlužit? Desatero etického kodexu


Insolvence, též osobní bankrot, nebo oddlužení, je jeden z mála, ne-li jediný, zákonem určený způsob oddlužení, kdy po podání návrhu na oddlužení a jeho schválení Krajským soudem s místní příslušností, dochází ke snížení splátek za úvěry, což v drtivé většině zlepší životní (a nezřídka také psychickou) situaci zadluženého spoluobčana.

 

Takto vnímáme využití insolvenčního zákona, jako pomoc ostatním při řešení těžkých finančních situací.

  1. Našimi povedenými případy jsou krajskými soudy povolené splátkové kalendáře našim klientům, v určitých případech též došlo k oddlužení pomocí zpeněžení majetku, s čímž však byl klient vždy srozuměn a souhlasil.
  2. Pocit vědomí a záruky, že se pouštíme do práce s klientem tak, aby mu bylo oddlužení povoleno za co nejšetrnějších podmínek, nás uspokojuje.
  3. S každým klientem jednáme slušně, zdvořile, respektujeme jeho jedinečnost a podporujeme ho dalšími možnými postupy a otevřenou budoucností.
  4. Styl našeho fungování po boku klienta pokračuje dále i po povoleném oddlužení, vždy se může vyskytnout otázka, kterou je potřeba vyřešit.
  5. Většina společností zabývajících se oddlužováním mají kamenné kanceláře, do kterých se žadatel musí dostavit na vlastní náklady, které jsou v jeho nelehké situaci komplikací. Mnohdy je tato cesta i zbytečná, protože až v kanceláři se klient dozví, zda má zákonem stanovený nárok na oddlužení nebo nemá. „Práce v terénu“, je výhoda jedna z našich přednostních.
  6. Po dodání podstatných okolností klientem jsme schopni vyhodnotit, zda vůbec má oddlužení pro klienta smysl. Zatím se ale nestalo, že by k nepovolení oddlužení došlo. Pokud by se ale někdy stalo, že by soud oddlužení nepovolil, je možnost vyřešit s klientem další postup.
  7. Bereme každého klienta se zvláštní péčí, neboť ve většině případů jde doslova o život v následujících pěti letech při plnění oddlužení.
  8. Od okamžiku, kdy nás klient o pomoc požádá, je pro nás prioritou jeho klidný spánek právě díky Institutu oddlužení, pomocí insolvenčního zákona.
  9. Vždy pouze na základě pravdivých informací lze klientovi zaručit úspěch při řešení jeho finanční situace.
  10. Naši práci děláme precizně, proto od klienta požadujeme jediné: Plnou součinnost a komunikaci. Nejsme vymahači dluhů, exekutoři, ani věřitelé. Na rozdíl od těchto skupin podáváme klientovi pomocnou ruku, při řešení jeho tíživé finanční situace.

 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vyberte produkt

Telefon

Vaše zpráva