Jak začít oddlužení?


V první řadě budete potřebovat následující dokumenty. Poté nás kontaktujte, abychom spolu projednali Vaše možnosti a způsob řešení vaší situace.

Oddlužení! Jak začít?

 1. Jeden z nejdůležitějších předpokladů je ten, aby měl klient alespoň dva závazky (od dvou různých věřitelů – bank, organizací atd. např. zesplatnění půjček, dluhy mohou být již i ve fázi exekučního řízení)
 2. Zde je seznam podkladů pro zpracování Vašeho návrhu na oddlužení. Tento seznam je všeobecný a každý klient si musí vybrat vše, co se jej týká
  a) oddací list, rozsudek o rozvodu, případně úmrtní list manžela/manželky,
  b) rodné listy nezletilých dětí, rozsudek o výživném
  c) výpis z rejstříku trestů,
  d) výpis z katastru nemovitostí – pokud vlastníte nemovitost
  e) příjmy za posledních 12 měsíců – mzdové listy (vydá účetní zaměstnavatele), nebo výplatní pásky, nebo evidenční listy důchodového pojištění, u podnikatelů daňové přiznání včetně přílohy 1, potvrzení úřadu práce či OSSZ o výši vyplacených dávek za uvedené období
  f) platnou pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce/činnosti, živnostenský list
  g) Minimálně dvě upomínky s vyčíslením celkové dlužné částky, pokud vaše dluhy ještě nejsou v exekuci.V případě že jsou, postačí exekuční příkazy.
  h) výpisy ze stavebního spoření a aktuální výpis z běžného účtu – pokud máte.
  Kontaktujte naši kancelář, pomůžeme dát vaše dluhy do pořádku díky institutu oddlužení dle insolvenčního zákona, s garancí úspěšného oddlužení.

 Osobní bankrot znamená oddlužení dle insolvenčního zákona

Oddlužení – jde o tří až pětiletý proces, který Vám může pomoci začít nový život. Život bez dluhů. V konečném důsledku Vás oddlužení zbaví úplně všech dluhů.