Oddlužení


Oddlužení!  Přerostly vám splátky půjček přes hlavu?

Oddlužení fyzických osob je v současné nejisté době nejčastěji jedním z mála, ne-li jediným možným řešením jejich zoufalé finanční situace, v níž se ocitly zpravidla díky nerozvážnému čerpání spotřebitelských úvěrů, či půjček. Nezřídka se do takové situace dostanou z důvodu nenadálé příhody, kterou nemohou lidé sami ovlivnit.

Protože poskytovatelé úvěrů a půjček netrápí otázka, jak a zda vůbec bude schopen klient tento závazek splácet, jsou tito „pomocníci“ s půjčkami nejen do výplaty právě těmi, kdo na svého klienta uplatní smluvní pokuty, zvýšené úroky a v neposlední řadě svého klienta jen postihují exekučními příkazy, čímž ho dostanou do situace, kdy již jejich bývalý klient nemá v podstatě prostředky na nic jiného, než na úhradu takto vzniklých dluhů.

Takového klienta může v drtivé většině případů zachránit institut oddlužení (osobního bankrotu) pomocí insolvenčního zákona.

Jedině důkladná analýza finanční situace klienta a následně bezchybné zpracování návrhu na povolení oddlužení k místně příslušnému soudu je v tuto chvíli zcela zásadním pro to, aby návrh byl bez jakýchkoliv dalších doplnění schválen a opravdu člověku, který se dostal do problémů, pomohl dostat se z této situace.

Na českém trhu je mnoho agentur zabývajících se pouze zpracováním insolvenčního návrhu, avšak oddlužení fyzických osob je velice specifický obor a rozhodně zde neplatí pravidlo, že vše končí sepsáním a podáním všech podkladů na soud. Novela insolvenčního zákona v srpnu 2017 vedla k tomu, že insolvenční návrhy již nemohou zpracovávat „rádoby odborníci“, jenž takovým sepsáním za příliš vysokou cenu neodborně a nekvalitně zpracovali návrh na oddlužení, který pak klientovi napáchal ještě větší škodu.

Každá pomoc, ať je to refinancování půjček (konsolidace), či další zadlužení, nemusí vést ke zdárnému vyřešení vaší situace, je jen na Vás, koho si k pomoci s Vaší finanční situace vyberete.

Pokud zvolíte naši firmu, vyplňte prosím základní formulář.

Rádi se s Vámi spojíme a najdeme pro Vás vhodné řešení.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vyberte produkt

Telefon

Vaše zpráva

Oddlužení! Jak začít?

 1. Jeden z nejdůležitějších předpokladů je ten, aby měl klient přehled o tom, kolik a komu dluží.
  (Toto se dá  vyřešit např. výpisem z Centrální evidence exekucí, kterou vydá pobočka pošty provozující Czech Point) – cena za tento výpis činí aktuálně 50,-Kč za 1 stránku – ta může obsahovat až 5 exekučních záznamů
 2. Zde je seznam podkladů pro zpracování Vašeho návrhu na oddlužení. Tento seznam je všeobecný a každý klient si musí vybrat vše, co se jej týká
  a) oddací list, rozsudek o rozvodu, případně úmrtní list manžela/manželky,
  b) rodné listy nezletilých dětí, rozsudek o výživném
  c) výpis z rejstříku trestů,
  d) výpis z katastru nemovitostí – pokud vlastníte nemovitost
  e) příjmy za poslední 1 rok – mzdové listy (vydá účetní zaměstnavatele), nebo výplatní pásky, nebo evidenční listy důchodového pojištění, u podnikatelů daňové přiznání včetně přílohy 1, potvrzení úřadu práce či OSSZ o výši vyplacených dávek za uvedené období
  f) platnou pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce/činnosti, živnostenský list
  g) smlouvy o úvěrech a nejnovější upomínky, pokud dluhy již nejsou v exekuci, pokud jsou, postačí exekuční příkazy
  h) výpisy ze stavebního spoření a aktuální výpis z běžného účtu
  Kontaktujte naše poradce, kteří Vám pomohou dát Vaše dluhy do pořádku, díky institutu oddlužení dle insolvenčního zákona, s garancí úspěšného oddlužení.

 Osobní bankrot znamená oddlužení dle insolvenčního zákona

Oddlužení – jde o tří až pětiletý proces, který Vám může pomoci začít nový život. Život bez dluhů. V konečném důsledku Vás osobní bankrot zbaví úplně všech dluhů.