Osobní bankrot


Osobní bankrot, nebo spirála dluhů?

Všude je slyšet, jak jsou Češi zadlužení, jak nezvládají uhrazovat dluhy svým věřitelům a jak na celé situaci profitují zejména nebankovní úvěrové společnosti. Některým vznikly dluhy pro jejich nepozornost a nedůslednost a bohužel někteří před vznikem svého dluhu neměli na výběr. Každý si však zaslouží druhou šanci a restart s čistým štítem bez dluhů. Takovou možnost pro fyzické osoby přináší proces oddlužení, který se lidově nazývá osobní bankrot.

Osobní bankrot? Jak se legálně zbavit dluhů! 

Právní řád České republiky nabízí pro fyzické osoby jediný možný způsob, jak se zbavit svých dluhů, aniž byly zcela zaplaceny – vyhlášením úpadku a podání návrhu na povolení oddlužení.

Pro koho je vhodný osobní bankrot

Pokud jste dlužníkem a uvažujete o osobním bankrotu, musíte nejprve zjistit a zvážit, zda dokážete splnit podmínky pro jeho zahájení a úspěšné ukončení. Pojďme se na tyto podmínky proto podívat blíže:

V první řadě je dlužník povinen uhradit minimálně 30% svých nezajištěných závazků do pěti let. Insolvenční zákon však pamatuje i na ty, kteří z jakéhokoliv důvodu nejsou zaměstnáni, či nemají jakýkoliv jiný stálý příjem, nebo mají příjem nedostatečný. Toto lze řešit pomocí třetí osoby, jenž Vám podepíše darovací smlouvu sestavenou tak, aby při změně životní situace (např. nalezení zaměstnání) bylo možno takovou smlouvu zrušit.

Po novele insolvenčního zákona, byla zrušena hranice 30% v případě oddlužení pomocí splátkového kalendáře, nicméně však pouze pro osoby jakkoliv znevýhodněné, tozn. invalidní, či starobní důchodce atd..

Za druhé, dlužník musí mít závazky minimálně ke dvěma různým věřitelům.

Za třetí, dlužník musí být více jak třicet dní po splatnosti a neměl by být schopen ani dál splácet. Jinak řečeno, platebně neschopný je ten, kdo má více než dva dluhy a dluží více než dvěma věřitelům, přičemž tyto dluhy jsou více než 30 dnů po splatnosti.Pokud nejste po splatnosti, ale Vaše příjmy jsou nižší (nebo stejné) jako měsíční splátky, jedná se o hrozící úpadek = právní účinek je naprosto stejný.

Může se vám stát, že vás na úplné dno dostane jeden špatný, ale velký úvěr a máte tedy dluh pouze k jednomu věřiteli. V tomto případě je nutné se zamyslet, zda ještě někde neleží neuhrazená složenka, neboť osobní bankrot nelze v této situaci vyhlásit. Stejně tak má dlužník smůlu v okamžiku, kdy se pokusí neúspěšně požádat soud o zjištění úpadku a povolení jeho řešení oddlužení sám. V okamžiku takového podání nedojde k jeho povolení, ale soud se takovým podáním nezabývá, neboť od 1. 7. 2017, za Vás může podat tento návrh na povolení oddlužení pouze osoba k tomu oprávněná. (notář, advokát, atd.)

Svěřte se do naší péče s jistotou, že se o Vás postarají odborníci.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vyberte produkt

Telefon

Vaše zpráva